Kattutbildning

Hur man socialiserar din katt

Vad är kattens socialisering? Kattens socialisering är processen att utveckla förtroende för din katt och anpassa henne till människor och andra djur i hemmiljön. En katt som inte socialiseras kan vara blyg, misstroende, rädd eller aggressiv. En väl socialiserad katt är mer benägna att vara kärleksfull, förtroende, tillgiven och väluppfostrad. Det är särskilt


Hur man socialiserar din katt

Vad är kattens socialisering? Kattens socialisering är processen att utveckla förtroende för din katt och anpassa henne till människor och andra djur i hemmiljön. En katt som inte socialiseras kan vara blyg, misstroende, rädd eller aggressiv. En väl socialiserad katt är mer benägna att vara kärleksfull, förtroende, tillgiven och väluppfostrad. Det är särskilt